Aktuali informacija

Konsultuojame ir patariame  viso namo statybos proceso metu.  


statybos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D

statinio projektavimas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.382031

pastato energetinis sertifikavimas

https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=320%3Apastat-energinio-naudingumo-sertifikatai-&catid=43%3Apen-sertifikavimas&Itemid=66&lang=lt 


http://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/energinio-naudingumo-sertifikato-galiojimas-ekspertu-rankose

statybos leidimas


http://infostatyba.lt/statybos-leidimai-ir-valstybin%C4%97-priezi%C5%ABra/

tvora

http://sa.lt/kaip-atsitverti-nuo-kaimyno/


Deklaracija apie statybos užbaigimą


Norint įregistruoti baigto statyti gyvenamojo namo, ūkinio pastato, garažo, aikštelės ar kito statinio statybą, rengiami statybos užbaigimo dokumentai – statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą. Nesudėtingiems statiniams ir vieno – dviejų butų gyvenamiesiems namams pildoma statybos užbaigimo deklaracija. Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, deklaracija turi būti patvirtinta ir užregistruota Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.

 

Pagrindiniai statybos užbaigimui reikalingi dokumentai: 

darbo arba techninis-darbo projektas,

 statybą leidžiantis dokumentas, 

statinio kadastro duomenų byla, 

inžinerinių tinklų ir statinio kontrolinė geodezinė nuotrauka, 

pastato energetinio naudingumo sertifikatas.